Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Συντακτών 2003

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.12.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς εθνικής εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ - ΕΣΗΕΑ)

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ανατολικού Τομέα Αθηνών 1/8.1.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11385/4.5.2004 (ΦΕΚ Β 739/4.5.2004) Υποχρεωτική από: 8.1.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top