Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Συντακτών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (10.9.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που απασχολούνται σε τηλεοπτικούς σταθμούς μέλη της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ανατολικού Τομέα Αθηνών 70/11.9.2008)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Συντακτών 2006

Σ.Σ.Ε. (13.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που απασχολούνται σε τηλεοπτικούς σταθμούς μέλη της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (διετής)

Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Συντακτών 2004

Σ.Σ.Ε. (17.11.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων- μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που απασχολούνται σε Τηλεοπτικούς Σταθμούς μέλη της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ-ΕΣΗΕΑ) (διετής)

Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Συντακτών 2004

Σ.Σ.Ε. (23.9.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων-Συντακτών μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθμούς

Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Συντακτών 2003

Σ.Σ.Ε.(16.10.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων - Συντακτών μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθμούς

Σελίδες

Εγγραφή στο Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Συντακτών
Go to top