Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (13.4.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 5/4.5.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11858/11.6.2004 (ΦΕΚ Β 943/23.6.2004) Υποχρεωτική από: 12.5.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top