Ιπποκόμων 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (28.2.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιπποκόμων που εργάζονται σε Προπονητές Δρομόνων Ίππων

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Παλλήνης (Ανατολικής Αττικής) 2/2.3.2005)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top