Οδηγών φορτηγών κεραμοποιίας Μακεδονίας - Θράκης 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (18.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών των Πάσης Φύσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων, καθώς και των Ρυμουλκών μετά των Ρυμουλκομένων Αυτοκινήτων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Κεραμοποιίας στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 3/21.6.2004)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top