Οδηγών φορτηγών κεραμοποιίας Μακεδονίας - Θράκης

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (18.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών των Πάσης Φύσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων, καθώς και των Ρυμουλκών μετά των Ρυμουλκομένων Αυτοκινήτων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Κεραμοποιίας στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 3/21.6.2004)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Εγγραφή στο Οδηγών φορτηγών κεραμοποιίας Μακεδονίας - Θράκης
Go to top