Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Συντακτών 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (17.11.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων- μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που απασχολούνται σε Τηλεοπτικούς Σταθμούς μέλη της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ-ΕΣΗΕΑ) (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ανατολικού Τομέα Αθηνών 39/18.11.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13502/3.12.2004 (ΦΕΚ Β 1843/13.12.2003) Υποχρεωτική από: 18.11.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top