Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Συντακτών 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.9.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων-Συντακτών μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθμούς

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Αχαΐας (Πάτρας) 9/18.10.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13307/11.11.2004 (ΦΕΚ Β 1738/25.11.2004) Υποχρεωτική από: 20.10.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top