Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Υπαλλήλων 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (7.12.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Υπαλλήλων - μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΠΗΕΑ), πού εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια μέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ανατολικού Τομέα Αθηνών 43/13.12.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11098/28.3.2005 (ΦΕΚ Β 433/5.4.2005) Υποχρεωτική από: 22.12.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top