Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Υπαλλήλων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (24.9.2008) Μεταξύ Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. και Ε.Π.Η.Ε.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Υπαλλήλων - Μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, πού εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια μέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Τμ. Κοιν. Επιθ. Ανατολικού Τομέα Αθηνών 73/1.10.2008)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 87808/4625/23.12.2008 (ΦΕΚ Β 119/27.1.2009) Υποχρεωτική από: 2.10.2008
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Υπαλλήλων 2006

Σ.Σ.Ε. (10.7.2006) Μεταξύ Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. και Ε.Π.Η.Ε.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Υπαλλήλων - Μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, πού εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια μέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. (διετής)

Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Υπαλλήλων 2004

Σ.Σ.Ε. (7.12.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Υπαλλήλων - μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΠΗΕΑ), πού εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια μέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.

Εγγραφή στο Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Υπαλλήλων
Go to top