Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Μακεδονίας - Θράκης 2004

Περιγραφή: 

Δ.Α. 2/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων, Οδηγών Αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί Μαλακτήρας Σκυροδέματος (μπετονιέρα), Οδηγών-Χειριστών Αντλιών Ετοίμου Σκυροδέματος και των Βοηθών τους, ως και των Εργατών Παραγωγής Σκυροδέματος, οι οποίοι απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Παραγωγής, Εμπορίας Και Αντλήσεως Σκυροδέματος, που εδρεύουν ή λειτουργούν στην περιοχή Μακεδονίας-Θράκης

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 1/15.3.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11866/11.6.2004 (ΦΕΚ Β 943/23.6.2004) Υποχρεωτική από: 7.4.2004- Η απόφαση αυτή ανακλήθηκε με την ΥΑ 13593/17.12.2004 (ΦΕΚ Β 1900/22.12.2004)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Go to top