Οδηγών Ταξί - Αγοραίων 2004

Περιγραφή: 

Δ.Α. 4/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Επιβατικών Αυτοκινήτων Δ.Χ. (ΤΑΞΙ και Αγοραία)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 2/21.4.2004)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top