Ηλεκτροτεχνιτών ξενοδοχείων 2004

Περιγραφή: 

Δ.Α. 22/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτροτεχνιτών, Περιελιγκτών που απασχολούνται στα Ηλεκτρολογικά Καταστήματα κ.λπ. καθώς και στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 16/23.7.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12695/30.8.2004 (ΦΕΚ Β 1407/13.9.2004) Υποχρεωτική από: 23.7.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top