Καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης 2004

Περιγραφή: 

Δ.Α. 33/2004 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Καθηγητών, που απασχολούνται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 25/23.9.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13118/20.10.2004 (ΦΕΚ Β 1627/2.11.2004) Υποχρεωτική από: 23.9.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top