Εμπορικών επιχειρήσεων 2004

Περιγραφή: 

Δ.Α. 51/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Εμπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 37/9.11.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13549/9.12.2004 (ΦΕΚ Β 1894/13.12.2004) Υποχρεωτική από: 9.11.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top