Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, τεχνικών 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών του Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης-μέλη της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε εργοδότες που πραγματοποιούν Οπτικοακουστικές Παραγωγές κάθε είδους (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 2/28.1.2004)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top