Αρτεργατών 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (21.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αρτοποιών - Αρτεργατών (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 69/23.7.2004)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top