Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών επιχειρήσεων 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (22.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Μελετητικές Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 77/28.7.2004)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top