Φορτοεκφορτωτών πρακτορείων μεταφορών 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (1.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Φορτοεκφορτωτών Πρακτορείων Μεταφορών όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 103/6.8.2004)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top