Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (12.8.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ-ΟΤΑ)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 106/18.8.2004)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top