Προσωπικού Επιχειρήσεων Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (29.11.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Εργατ/κού, Βοηθητικού και Υπαλληλικού Προσωπικού, το εργαζόμενον εις τα Γραφεία, Εγκαταστάσεις Αποθηκεύσεως Πετρελαιοειδών Προϊόντων και Υγραερίων ως και εις τους Σταθμούς Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών Επιχειρήσεων της Περιφερείας Κρήτης (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 14/29.11.2004)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top