Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου

Περιγραφή:

Δ.Α. 35/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών - Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Ν. Ηρακλείου

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου 4/27.7.2010)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Περιοδευόντων Πωλητών Ν. Ηρακλείου 2009

Δ.Α. 35/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών - Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Ν. Ηρακλείου

Περιοδευόντων Πωλητών Ν. Ηρακλείου 2008

Σ.Σ.Ε.(26.2.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών, περιοδευόντων πωλητών - οδηγών και περιοδευόντων προωθητών πωλήσεων Νομού Ηρακλείου

Περιοδευόντων Πωλητών Ν. Ηρακλείου 2007

Σ.Σ.Ε.(29.5.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών, περιοδευόντων πωλητών - οδηγών και περιοδευόντων προωθητών πωλήσεων Νομού Ηρακλείου

Περιοδευόντων Πωλητών Ν. Ηρακλείου 2006

Δ.Α. 15/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών, περιοδευόντων πωλητών - οδηγών και περιοδευόντων προωθητών πωλήσεων Νομού Ηρακλείου

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου
Go to top