Περιοδευόντων Πωλητών Ν. Ηρακλείου 2010

Περιγραφή: 

Δ.Α. 35/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών - Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Ν. Ηρακλείου

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου 4/27.7.2010)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top