Γεωτεχνικοί ΑΣΟ 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (8.10.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωτεχνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) απασχολούμενων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμού (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 119/13.10.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10757/23.2.2005 (ΦΕΚ Β 289/7.3.2005) Υποχρεωτική από: 1.12.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top