Πολεμικό Ναυτικό 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (19.11.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό (Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Πολεμικού Ναυτικού) (Συμπληρωματική της από 4.8.2004 Σ.Σ.Ε.)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 129/19.11.2004)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top