Λογιστών 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (25.7.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Λογιστών και Βοηθών Λογιστών Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, Εμπορικών κ.λπ. πάσης φύσεως Επιχειρήσεων όλης της χώρας

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 90/3.8.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12829/21.9.2005 (ΦΕΚ Β 1388/7.10.2005) Υποχρεωτική από: 3.8.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top