Γεωπόνων βιοτεχνίας, εμπορικών επιχειρήσεων 2005

Περιγραφή: 

Δ.Α. 3/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που παρέχουν εξηρτημένη εργασία με αμοιβή στις Βιοτεχνικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 33/25.11.2005)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Go to top