Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Μακεδονίας - Θράκης 2005

Περιγραφή: 

Δ.Α. 8/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών και Βοηθών Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων Σκυροδέματος, των Χειριστών ή Βοηθών Χειριστών Μηχανημάτων Σκυροδέματος και των Εργατών Παραγωγής σε Επιχειρήσεις Παραγωγής, Εμπορίας και Αντλήσεως Σκυροδέματος, που απασχολούνται στην περιοχή Μακεδονίας-Θράκης

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 6/25.5.2005)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Go to top