Φωτοστοιχειοθεσίας 2005

Περιγραφή: 

Δ.Α. 33/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων που απασχολούνται ως Φωτοστοιχειοθέτες , Σελιδοποιοί, Πληκτρολόγοι, Δακτυλογράφοι και Σελιδοποιοί Γραφιστικής στις Επιχειρήσεις μέλη της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης - Επικοινωνίας

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 22/28.7.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10979/4.4.2006 (ΦΕΚ Β 487/18.4.2006) Υποχρεωτική από: 28.7.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top