Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κω 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (26.7.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Νήσου Κω (Από 1.5.2005 έως 28.2.2006)

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κω 1/2.8.2005)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top