Σταφιδεργατών Ν. Ηρακλείου 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (έτους 2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Σταφιδεργατών- Σταφιδεργατριών Νομού Ηρακλείου (από 1-9-2005 έως 31-8-2006)

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 10/11.8.2005)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top