Σταφιδεργατών Ν. Ηρακλείου

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (15.7.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Σταφιδεργατών- Σταφιδεργατριών Νομού Ηρακλείου (από 1-9-2012 έως 31-8-2014)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 4/27.2.2013)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Σταφιδεργατών Ν. Ηρακλείου 2010

Σ.Σ.Ε. (2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Σταφιδεργατών- Σταφιδεργατριών Νομού Ηρακλείου (από 1-9-2010 έως 31-8-2012)

Σταφιδεργατών Ν. Ηρακλείου 2008

Σ.Σ.Ε. (2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Σταφιδεργατών- Σταφιδεργατριών Νομού Ηρακλείου (από 1-9-2008 έως 31-8-2010)

Σταφιδεργατών Ν. Ηρακλείου 2006

Σ.Σ.Ε. (13.9.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Σταφιδεργατών- Σταφιδεργατριών Νομού Ηρακλείου (από 1-9-2006 έως 31-8-2008)

Σταφιδεργατών Ν. Ηρακλείου 2005

Σ.Σ.Ε. (έτους 2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Σταφιδεργατών- Σταφιδεργατριών Νομού Ηρακλείου (από 1-9-2005 έως 31-8-2006)

Σελίδες

Εγγραφή στο Σταφιδεργατών Ν. Ηρακλείου
Go to top