Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ηλεκτρολόγων) 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (12.4.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρολόγων στις Επιχειρήσεις Ηλεκτρολογικών Έργων της Ν/Ζώνης Αττικής και Νήσων

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικού Τομέα Πειραιά 2/19.4.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12041/16.6.2005 (ΦΕΚ Β 875/28.6.2005) Υποχρεωτική από: 20.4.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top