Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ηλεκτρολόγων)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (28.4.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρολόγων Επισκευαστών και Κατασκευαστών Πλοίων Πειραιά, Αττικής & Νήσων

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικού Τομέα Πειραιά 2/5.5.2009)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 24085/1954/24.7.09 (ΦΕΚ Β 1591/4.8.2009) Υποχρεωτική από: 12.6.2009
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ηλεκτρολόγων) 2008

Σ.Σ.Ε. (25.2.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρολόγων Επισκευαστών και Κατασκευαστών Πλοίων Πειραιά, Αττικής & Νήσων

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ηλεκτρολόγων) 2007

Σ.Σ.Ε. (21.3.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρολόγων Επισκευαστών και Κατασκευαστών Πλοίων Πειραιά, Αττικής & Νήσων

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ηλεκτρολόγων) 2006

Σ.Σ.Ε. (22.3.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρολόγων Επισκευαστών και Κατασκευαστών Πλοίων Πειραιά, Αττικής & Νήσων

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ηλεκτρολόγων) 2005

Σ.Σ.Ε. (12.4.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρολόγων στις Επιχειρήσεις Ηλεκτρολογικών Έργων της Ν/Ζώνης Αττικής και Νήσων

Σελίδες

Εγγραφή στο Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ηλεκτρολόγων)
Go to top