Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ηλεκτρολόγων)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (28.4.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρολόγων Επισκευαστών και Κατασκευαστών Πλοίων Πειραιά, Αττικής & Νήσων

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικού Τομέα Πειραιά 2/5.5.2009)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 24085/1954/24.7.09 (ΦΕΚ Β 1591/4.8.2009) Υποχρεωτική από: 12.6.2009
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ηλεκτρολόγων) 2003

Σ.Σ.Ε. (10.6.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρολόγων Επισκευαστών και Κατασκευαστών Πλοίων Πειραιά, Αττικής & Νήσων

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ηλεκτρολόγων) 2001

Σ.Σ.Ε. (24.4.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Ηλεκτρολόγων Επισκευαστών και
Κατασκευαστών Πλοίων Πειραιά Αττικής και Νήσων

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ηλεκτρολόγων) 2000

ΔΑ 26/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας Ηλεκτρολόγων Επισκευαστών και Κατασκευαστών Πλοίων Πειραιά Αττικής και Νήσων

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ηλεκτρολόγων) 1999

Δ.Α. 42/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνιτών και βοηθών ηλεκτρολόγων που εργάζονται στις πειχειρήσεις ηλεκτρολογικών έργων της Ν/Ζώνης Πειραιά - Δραπετσώνας - Κερατσινίου - Περάματος - Σαλαμίνος

Σελίδες

Εγγραφή στο Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ηλεκτρολόγων)
Go to top