Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006

Περιγραφή: 

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2006 και 2007 (12.4.2006) (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 14/13.4.2006)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top