Χειριστών Μεταλλείων - Λιγνιτωρυχείων 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (24.5.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών Γεωτρυπανιστών βοηθών εκσκαπτικών και ανυψωτικών μηχανημάτων μεταλλείων και λιγνιτωρυχείων όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 38/6.6.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12285/27.7.2006 (ΦΕΚ Β 1335/14.9.2006) Υποχρεωτική από: 6.6.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top