Χειριστών Μεταλλείων - Λιγνιτωρυχείων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (30.3.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών γεωτρυπανιστών βοηθών εκσκαπτικών και ανυψωτικών μηχανημάτων μεταλλείων και λιγνιτωρυχείων όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 22/12.4.2011)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Χειριστών Μεταλλείων - Λιγνιτωρυχείων 2010

Σ.Σ.Ε. (15.9.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών γεωτρυπανιστών βοηθών εκσκαπτικών και ανυψωτικών μηχανημάτων μεταλλείων και λιγνιτωρυχείων όλης της χώρας

Χειριστών Μεταλλείων - Λιγνιτωρυχείων 2008

Σ.Σ.Ε. (30.5.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών γεωτρυπανιστών βοηθών εκσκαπτικών και ανυψωτικών μηχανημάτων μεταλλείων και λιγνιτωρυχείων όλης της χώρας (διετής)

Χειριστών Μεταλλείων - Λιγνιτωρυχείων 2006

Σ.Σ.Ε. (24.5.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών Γεωτρυπανιστών βοηθών εκσκαπτικών και ανυψωτικών μηχανημάτων μεταλλείων και λιγνιτωρυχείων όλης της χώρας (διετής)

Χειριστών Μεταλλείων - Λιγνιτωρυχείων 2004

Σ.Σ.Ε. (30.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών Γεωτρυπανιστών Βοηθών Εκσκαπτικών και Ανυψωτικών Μηχανημάτων Μεταλλείων και Λιγνιτωρυχείων όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Χειριστών Μεταλλείων - Λιγνιτωρυχείων
Go to top