Ηλεκτροτεχνιτών ξενοδοχείων 2006

Περιγραφή: 

Δ.Α. 21/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών- περιελιγκτών που απασχολούνται στα ηλεκτρολογικά καταστήματα κ.λ.π. καθώς και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 11/7.7.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12159/21.7.2006 (ΦΕΚ Β 1252/8.9.2006) Υποχρεωτική από: 7.7.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top