Ηλεκτρονικών (ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών) 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε (5.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 57/29.6.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12601/31.8.2006 (ΦΕΚ Β 1448/3.10.2006) Υποχρεωτική από: 29.6.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top