Τύπου τεχνικοί Αθηνών 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (14.4.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τύπου- μελών της Ενώσεως Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 16/18.4.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11400/16.5.2006 (ΦΕΚ Β 701/8.6.2006) Υποχρεωτική από: 18.4.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top