Μετάλλου (Βιοτεχνίας) 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.5.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μετάλλου όλων των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων καθώς και Τμημάτων Παραγωγής, Επεξεργασίας, Συναρμολόγησης, Συσκευασίας, Επισκευής κ.λπ. Μετάλλου άλλων Επιχειρήσεων όλης της Χώρας (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 41/9.6.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11892/5.7.2006 (ΦΕΚ Β 966/20.7.2006) Υποχρεωτική από: 9.6.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top