Κεραμοποιίας 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (21.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνικών Κεραμοποιών
όλης της χώρας

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 50/22.6.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13256/13.11.2006 (ΦΕΚ Β 1823/14.12.2006) Υποχρεωτική από: 11.8.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top