Κεραμοποιίας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (21.1.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνικών Κεραμοποιών όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 6/25.1.2011)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11350/696/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 17.2.2011
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κεραμοποιίας 2008

Σ.Σ.Ε. (27.6.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνικών Κεραμοποιών όλης της χώρας (διετής)

Κεραμοποιίας 2007

Σ.Σ.Ε. (17.7.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνικών Κεραμοποιών όλης της χώρας

Κεραμοποιίας 2006

Σ.Σ.Ε. (21.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνικών Κεραμοποιών
όλης της χώρας

Κεραμοποιίας 2004

Σ.Σ.Ε. (28.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Κεραμοποιών όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Κεραμοποιίας
Go to top