Καθαριστριών -στών Βιομηχανίας 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Καθαριστών και Καθαριστριών που απασχολούνται στις Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας, πλην του Νομού Θεσσαλονίκης (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 59/4.7.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12604/31.8.2006 (ΦΕΚ Β 1383/14.9.2006) Υποχρεωτική από: 6.7.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top