Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Ασβεστοποιών (εργατοτεχνίτες) 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (20.6.2006) για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργατοτεχνιτών Λατομείων Πέτρας, Μαρμάρου και Ασβεστοποιών
όλης της χώρας

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 77/11.7.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12823/28.9.2006 (ΦΕΚ Β 1522/17.10.2006) Υποχρεωτική από: 11.7.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top