Μαρμαροψηφίδων 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (20.6.2006) για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργαζομένων στα Εργοστάσια Μαρμαροψηφίδων, Μαρμαρόσκονης, Γύψου, Στόκου, Καολίνης κ.λπ. όλης της χώρας

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 78/11.7.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12809/28.9.2006 (ΦΕΚ Β 1512/13.10.2006) Υποχρεωτική από: 11.7.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top