Ιπποκόμων 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (3.2.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ιπποκόμων και δρομώνων ίππων

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Παλλήνης 1/17.2.2006)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top