Ξεναγών Λέσβου 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (5.4.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Νήσο Λέσβο

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Λέσβου 1/18.4.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11507/25.5.2006 (ΦΕΚ Β 816/4.7.2006) Υποχρεωτική από: 20.4.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top