Ξεναγών Λέσβου

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (5.4.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Νήσο Λέσβο

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Λέσβου 1/18.4.2006)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11507/25.5.2006 (ΦΕΚ Β 816/4.7.2006) Υποχρεωτική από: 20.4.2006
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ξεναγών Λέσβου 2005

Σ.Σ.Ε. (12.4.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Νήσο Λέσβο

Ξεναγών Λέσβου 2004

Σ.Σ.Ε. (20.5.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Νήσο Λέσβο

Ξεναγών Λέσβου 2003

Δ.Α. 54/2003 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Νήσο Λέσβο

Ξεναγών Λέσβου 2001

Σ.Σ.Ε. (5.4.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στο Ν. Λέσβου

Σελίδες

Εγγραφή στο Ξεναγών Λέσβου
Go to top